samenvatting raadsvoorstel

Ten aanzien van de polder Bijleveld is het volgende opgenomen in het raadsvoorstel.

locatie Bijleveld

 

Op de volgende locaties wil het gemeentebestuur op korte termijn een voorkeursrecht vestigen.

Locatie Putkop

locatie Cattenbroek

locatie Zwietenweg