De belangrijkste conclusies die we na analyse van alle reacties van de verschillende politieke partijen kunnen trekken, zijn als volgt:

• De politiek wil Polder Haanwijk unaniem groen houden en wil zorgvuldig en gefaseerd bouwen zodat nieuwe woningen geen inzet worden van een regionale opvangtaak; dat is positief!
• Een bedreiging is de roep van een stuk of 6 partijen om meer randwegen en bedrijventerreinen. Randwegen en bedrijventerreinen in de polder zijn een bedreiging voor onze groene gebieden.
• De politiek wil ook polder Bijleveld groen houden, maar is verdeeld over de vraag hoe dit moet gebeuren. Alleen een definitieve bestemming kan die bouwplannen voorgoed voorkomen.
• Tenslotte wil de politiek inderdaad een stap zetten naar Woerden als duurzame Hoofdstad van Het Groene Hart, en dat is heel bemoedigend.

Helpt u ons op 21 maart om Woerden GROEN te houden door bij de Gemeenteraadsverkiezingen op de juiste partij te stemmen?

Stemwijzer Gemeenteraadsverkiezingen 21 maart 2018 min