Gezamelijke actie tegen Bouwplannen

"Een groeiende groep Harmelenaren verzet zich tegen woningbouw in de Polder Haanwijk. De geplande 90 huizen komen buiten het dorp te staan, terwijl er binnen het dorp genoeg plek voor huizen is." - Aldus het Algemeen Dagblad waarin voorzitter John Coppens werd geciteerd uit een interview wat met hem werd afgenomen.

De verschillende in Harmelen actieve instanties hebben hun krachten gebundeld in hun verzet tegen bovengenoemde bouwplannen. De eerste stap is gezet door via de media de bewoners van Harmelen te informeren naar aanleiding van de laatste bijeenkomst van het Dorpsplatform Harmelen op 27 oktober jl. in Het Wapen van Harmelen. 

Artikel voorpagina AD 03112015

Op die avond kwam er luidkeels protest op de toelichting door de gemeente op haar bouwplannen in Polder Haanwijk en hebben de aangesloten instanties besloten de pers in te schakelen om hun ongenoegen te uiten - bij de Gemeente krijgen ze vooralsnog namelijk geen gehoor.

(Bron: Algemeen Dagblad 03/11/2015)