Per 1 oktober wordt de vernieuwde website www.kwaliteitsatlas.nl gelanceerd. Deze website – een initiatief van Stichting Groene Hart, met steun van de Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart - vervangt de oude kwaliteitsatlas van de Stuurgroep en de monitorkaart van de Stichting. Op de nieuwe website staan de ruimtelijke plannen van de ca 50 gemeenten in het Groene Hart, zoals landschapsplannen, bedrijventerreinen en woningbouwlocaties. Elke casus wordt in het kort omschreven, er worden documenten getoond en er staat actueel nieuws op.

Bezoekers van de website worden uitgedaagd om te reageren op de plannen, zowel gemeenten als burgers, ondernemers en actiegroepen. Stichting en Stuurgroep hopen op een levendige discussie waarin alle gezichtspunten aan bod komen. De Stichting gaat zich daar actief voor inzetten. Doel van www.kwaliteitsatlas.nl is dat de ruimtelijke kwaliteit van het Groene Hart behouden blijft of zelfs verbetert. Verder krijgen alle betrokkenen een mooi online overzicht van plannen en standpunten in het Nationaal Landschap Groene Hart krijgen.

Groene hart Beraad over kwaliteitsatlas
Op zaterdag 1 november organiseert de Stichting Groene Hart weer haar halfjaarlijkse Groene hart Beraad. Thema is dit keer de nieuwe kwaliteitsatlas. Staan de kwaliteiten zoals als rust, stilte en bodem onder toenemende druk? Veel aandacht voor de actualiteit, zoals gasboringen Haastrecht, windmolens Vianen en vliegtuigoverlast in Woerden en Bodegraven.

Kwaliteitsatlas