groene hart 21Ambities genoeg voor nieuwe natuur, maar het geld is moeilijk te vinden. Dus ging de Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU) op zoek naar nieuwe vormen van financiering. Eén van de resultaten van die zoektocht is een zestal adviezen aan provincie, gemeenten en initiatiefnemers van groene plannen. Zie hieronder de zes aanbevelingen van het NMU.

Adviezen voor groene gebiedsontwikkeling:
1) Kijk niet alleen naar de plek waar je een ontwikkeling wilt realiseren, maar kijk in een vroeg stadium ook breder naar de omgeving
2) Betrek zoveel mogelijk partijen en kijk welke partij urgentie voor een ontwikkeling heeft
3) Benoem een aanjaagteam voor groene ontwikkelingen in de groene contour
4) Stel samen met een initiatiefnemer een visie op voor ruimtelijke kwaliteit op gebiedsniveau
5) Organiseer een onafhankelijk advies voor een plan op ruimtelijke kwaliteit, ecologie en financiële haalbaarheid
6) Werk op basis van vertrouwen

Stichting De Groene Buffer is voortdurend in nauw contact met het NMU en neemt deze advieze mee in voor gebiedsontwikkelingen als bijvoorbeeld Polder Bijleveld. Een groot aantal van de adviezen zijn bovendien reeds standaard praktijk in de huidige werkwijze van de stichting. 

Klik hier voor meer informatie en een link naar een artikel met nog veel meer achtergrondinformatie op de website van het NMU.

(Bron: NMU 02/09/2014, www.nmu.nl )