De duurzame kwaliteit van de bedrijfsterreinen in Midden-Holland: dat is het thema van het onderzoek dat de Stichting Groene hart gaat instellen in opdracht van de provincie Zuid-Holland. De Stichting werkt hierbij samen met Grontmij en het Instituut van de Universiteit van Amsterdam (IVAM), dat hiervoor de DPL-BT-methode heeft ontwikkeld. DPL-BT staat voor Duurzaamheidsprofiel Locaties Bedrijventerreinen. Stichting Groene Hart, Grontmij en IVAM hopen hierbij de medewerking te krijgen van de betrokken gemeenten en bedrijvenorganisaties.

(Bron: Groene Hart Leven, Nummer 17, Herfst 2014)

Duurzaamheid