B&W Woerden wil voor Utrecht bouwen in onze polders

BEDREIGING voor de Groene Polders in en om Woerden - Verantwoordelijk Wethouder en Burgemeester Molkenboer spreken eigen beleid van 'bouwen voor eigen behoefte' tegen en offeren onze polders op om 'grote boze buurman' Utrecht te hulp te schieten.

Aldus een enige tijd geleden verschenen artikel in het Algemeen Dagblad editie Groene Hart. De destijds verantwoordelijke wethouder noemt expliciet polder Haanwijk als voorbeeld en spreekt daarmee tevens zichzelf tegen dat er voor polder Haanwijk tot dusverre 'slechts sprake is van een initiëel onderzoek' - nu wordt overduidelijk wat de gemeentelijke agenda is wat betreft polder Haanwijk en blijkt onze vrees en vermoeden dat er sprake is van veel meer dan een 'onderzoek', volkomen terecht.

Reden genoeg voor Stichting De Groene Buffer Woerden om nóg alerter te zijn op de navolging door de gemeente, van de eisen ten aanzien van de verstedelijkingsladder en waar nodig de hulp in te roepen van provincie Utrecht om gemeente Woerden op het rechte spoor te houden. Tevens zullen wij blijven strijden tegen het opofferen van cultuur-historische polders als 'vriendendienst aan gemeente Utrecht' om hun groeiambities te helpen vervullen.

AD Groene Hart 16 12 2015 Bouwen voor vol Utrecht

(Bron: Algemeen Dagblad 16/12/2015)

Woningbehoefte Harmelen - krimp i.p.v. groei !!

"Onder leiding van Stichting De Groene Buffer Woerden, hebben de diverse samenwerkende instanties in Harmelen de afgelopen tijd intensief aandacht geschonken aan onderzoek in het kader van de daadwerkelijke woningbehoefte en te verwachten bevolkingsgroei in Harmelen. De resultaten van dit onderzoek zijn nu samengevat in een lijvig document met opmerkelijke conclusies - het blijkt dat er, in tegenstelling tot wat er tot nu toe door de gemeente werd beweerd, helemáál géén groei is te verwachten in Harmelen. Sterker nog, er is op termijn krimp voorspeld! De noodzaak voor het opofferen van kostbare groene polders zoals Haanwijk en andere groene gebieden is hiermee definitief weggenomen. Klik hier voor de nota over de woningbehoefte in Harmelen.

Naast een studie naar de woningbehoefte en de bevolkingsgroei is recentelijk tevens een tweetal andere gezaghebbende nota's opgesteld. Als eerste een rapport over de cultuur-historische waarden van polder Haanwijk, de Hollandse Kade en de Romeinse Limes. Deze nota is opgesteld door Stichting Hugo Kotestein en door hier te klikken kunt u de nota downloaden. Als tweede is een nota samengesteld met ecologische waarden in natuurgebied De Kievit - eigendom van Utrecht Landschap - klik hier om de nota in te zien. Wij kunnen er vanuit gaan dat deze ecologische waarden evenzeer van toepassing zijn op de naastgelegen polder Haanwijk!

Wij danken de samenwerkende instanties in Harmelen voor hun bijdrage en hopen op een wijs besluit van de Woerdense politiek aangaande beleid en planning in Harmelen.

Historische kaart Harmelen

Gezamelijke actie tegen Bouwplannen

"Een groeiende groep Harmelenaren verzet zich tegen woningbouw in de Polder Haanwijk. De geplande 90 huizen komen buiten het dorp te staan, terwijl er binnen het dorp genoeg plek voor huizen is." - Aldus het Algemeen Dagblad waarin voorzitter John Coppens werd geciteerd uit een interview wat met hem werd afgenomen.

De verschillende in Harmelen actieve instanties hebben hun krachten gebundeld in hun verzet tegen bovengenoemde bouwplannen. De eerste stap is gezet door via de media de bewoners van Harmelen te informeren naar aanleiding van de laatste bijeenkomst van het Dorpsplatform Harmelen op 27 oktober jl. in Het Wapen van Harmelen. 

Artikel voorpagina AD 03112015

Op die avond kwam er luidkeels protest op de toelichting door de gemeente op haar bouwplannen in Polder Haanwijk en hebben de aangesloten instanties besloten de pers in te schakelen om hun ongenoegen te uiten - bij de Gemeente krijgen ze vooralsnog namelijk geen gehoor.

(Bron: Algemeen Dagblad 03/11/2015)

Steun voor Burgerinitiatief Polder Haanwijk

Polder Haanwijk is één van de weinige overgebleven prachtige en historische polders in en om Woerden. Het burgerinitiatief polder Haanwijk is door en voor inwoners van de gemeente Woerden. Het is een samenwerkingsverband tussen inwoners vóór behoud van een duurzaam groene polder Haanwijk. Dus tegen verdere verstedelijking in de polder Haanwijk; met aanliggende graslanden, de houtwal, sloten en moerassig deel, de Hollandse Kade (de grens tussen het Grootwaterschap Woerden en het Grootwaterschap Bijleveld daterend uit de 15e eeuw) en Natuurgebied 'de Kievit', dragen bij aan de gebiedskenmerken en biodiversiteit van het veenweidelandschap in polder Haanwijk.

Hierbij betuigt Stichting De Groene Buffer officieel en openlijk haar steun voor het Burgerinitiatief Polder Haanwijk. Hieronder is aangegeven om welke locatie in deze mooie groene en historische polder het gaat: 

Polder Haanwijk

De doelstellingen van De Groene Buffer Woerden

logoDGB

Stichting De Groene Buffer Woerden heeft als doelen:

  • Invulling geven aan het behouden van het groene gebied binnen de gemeentegrenzen van Woerden

Niet blij met geluidswal A12

Stichting Groene Hart is niet blij met het voornemen van de provincie Utrecht om een geluidswal te plaatsen in polder Bijleveld. Het scherm is nodig om bewoners van de wijk Veldhuizen in Leidsche Rijn te beschermen tegen geluidsoverlast van de A12. 

Plaatje Bijleveld historisch

AD Groene Hart 11-10-2014