Laatste nieuws

De Groene Buffer start actie tegen bedrijfsterreinen

Op 21 februari wordt in de politieke avond van de gemeente Woerden een voorstel behandeld voor de aanwijzing van diverse nieuwe of uitbreiding van bestaande bedrijfsterreinen.

De Groene Buffer is zeer verontwaardigd over de manier waarop de gemeente de burger in deze procedure buiten spel zet.

Een haalbaarheidsonderzoek naar diverse mogelijke locaties voor bedrijfsterreinen wordt door het gemeentebestuur gebruikt om snel voor een drietal locaties een voorkeursrecht te vestigen, zonder dat de burger het recht van inspraak heeft gehad. Daarnaast doet het gemeentebestuur het voorstel om in 2025 – 2030 een bedrijfsterrein te realiseren in de polder Bijleveld.

De Groene Buffer zal tijdens de politieke avond een krachtige stem laten horen. Daarnaast organiseert zij een Dorpsavond in Harmelen op 11 april 2019.

Sluit u aan bij onze acties en laat uw stem horen op onze facebookpagina Ga naar Facebook pagina of wordt lid van de Groene Buffer zodat we gezamenlijk met andere groene organisaties in de gemeente Woerden deze ontwikkeling een halt kunnen toeroepen.

Het Dorpsplatform organiseert een Dorpsoverleg, Dinsdag 19 februari 2019 in het Dorpshuis, Schoollaan 8 te Harmelen. Dit is ook een mogelijkheid om uw stem te laten horen.

Hieronder vindt u meer detail informatie over de locaties van de bedrijfsterreinen.

Lees meer...

Woningbeleid Woerden 2019

Op 10 januari heeft stichting de Groene Buffer haar mening gegeven over het woningbouwbeleid van de gemeente Woerden tijdens een beeld- en oordeelsvormende vergadering van de gemeenteraad (Politieke Avond).

Hieronder staat de inspraaknotitite

Feiten en visie over het (toekomstige) wonen in de dorpskern Harmelen

Aangeboden door: Stichting ‘de Groene Buffer’

“In een dorp van beperkte omvang moet extra zorgvuldig omgegaan worden met de nieuwbouwmogelijkheden die er nog zijn”.

Uit: de Deelvisie Harmelen van de woonvisie Woerden*.

Lees meer...