Brede steun voor Plan Polder Bijleveld

Een belangrijk groen gebied in Woerden dat wij willen behouden is de prachtige Polder Bijleveld. Wij gaan door met de ontwikkeling van ons plan. Wij schreven ruim 20 instanties aan en nu komen de reacties binnen en ontstaat een netwerk van partijen die ons plan steunen.

Voorpagina Woerdense Courant 03-09-2014

Persbericht Woerdense Courant 03-09-2014