Woningbehoefte Harmelen - krimp i.p.v. groei !!

"Onder leiding van Stichting De Groene Buffer Woerden, hebben de diverse samenwerkende instanties in Harmelen de afgelopen tijd intensief aandacht geschonken aan onderzoek in het kader van de daadwerkelijke woningbehoefte en te verwachten bevolkingsgroei in Harmelen. De resultaten van dit onderzoek zijn nu samengevat in een lijvig document met opmerkelijke conclusies - het blijkt dat er, in tegenstelling tot wat er tot nu toe door de gemeente werd beweerd, helemáál géén groei is te verwachten in Harmelen. Sterker nog, er is op termijn krimp voorspeld! De noodzaak voor het opofferen van kostbare groene polders zoals Haanwijk en andere groene gebieden is hiermee definitief weggenomen. Klik hier voor de nota over de woningbehoefte in Harmelen.

Naast een studie naar de woningbehoefte en de bevolkingsgroei is recentelijk tevens een tweetal andere gezaghebbende nota's opgesteld. Als eerste een rapport over de cultuur-historische waarden van polder Haanwijk, de Hollandse Kade en de Romeinse Limes. Deze nota is opgesteld door Stichting Hugo Kotestein en door hier te klikken kunt u de nota downloaden. Als tweede is een nota samengesteld met ecologische waarden in natuurgebied De Kievit - eigendom van Utrecht Landschap - klik hier om de nota in te zien. Wij kunnen er vanuit gaan dat deze ecologische waarden evenzeer van toepassing zijn op de naastgelegen polder Haanwijk!

Wij danken de samenwerkende instanties in Harmelen voor hun bijdrage en hopen op een wijs besluit van de Woerdense politiek aangaande beleid en planning in Harmelen.

Historische kaart Harmelen

Laatste nieuws

Presentaties tijdens de informatieavond

Hieronder kunt u de Powerpoint presentaties aanklikken die zijn gepresenteerd tijdens de informatieavond van 25 april 2019.

Inleidende presentatie van de voorzitter

Presentatie Stichting Groene Hart door Frank ter Beek

Presentatie Woningbouw door Paul Kwakkenbos

Presentatie Bedrijventerreinen door Henk Brandenburg

Impressie van de informatieavond 25 april 2019

 

Het is half acht als de Groene Buffers in het Dorpshuis aan de slag gaan.

Er moet nog wel wat gebeuren: geluidsapparatuur wordt geïnstalleerd, biljetten opgehangen met de tekst ‘Houd Harmelen Groen’. Daar draait het vanavond om. Door gemeentelijke expansiedrift is het groen rond Harmelen opnieuw in gevaar. Dus werk aan de winkel.

Als het tegen achten loopt, wordt bezorgd naar de ingang gekeken. Is de boodschap wel duidelijk overgekomen?. De belangstelling lijkt tegen te vallen.

Als de voorzitter Bert van Rossum, de vergadering echter om 8 uur opent, is de zaal vol.

Hij pleit met passie voor het behoud van het groen en voor versterking ervan.

Lees meer...