Woningbehoefte Harmelen - krimp i.p.v. groei !!

"Onder leiding van Stichting De Groene Buffer Woerden, hebben de diverse samenwerkende instanties in Harmelen de afgelopen tijd intensief aandacht geschonken aan onderzoek in het kader van de daadwerkelijke woningbehoefte en te verwachten bevolkingsgroei in Harmelen. De resultaten van dit onderzoek zijn nu samengevat in een lijvig document met opmerkelijke conclusies - het blijkt dat er, in tegenstelling tot wat er tot nu toe door de gemeente werd beweerd, helemáál géén groei is te verwachten in Harmelen. Sterker nog, er is op termijn krimp voorspeld! De noodzaak voor het opofferen van kostbare groene polders zoals Haanwijk en andere groene gebieden is hiermee definitief weggenomen. Klik hier voor de nota over de woningbehoefte in Harmelen.

Naast een studie naar de woningbehoefte en de bevolkingsgroei is recentelijk tevens een tweetal andere gezaghebbende nota's opgesteld. Als eerste een rapport over de cultuur-historische waarden van polder Haanwijk, de Hollandse Kade en de Romeinse Limes. Deze nota is opgesteld door Stichting Hugo Kotestein en door hier te klikken kunt u de nota downloaden. Als tweede is een nota samengesteld met ecologische waarden in natuurgebied De Kievit - eigendom van Utrecht Landschap - klik hier om de nota in te zien. Wij kunnen er vanuit gaan dat deze ecologische waarden evenzeer van toepassing zijn op de naastgelegen polder Haanwijk!

Wij danken de samenwerkende instanties in Harmelen voor hun bijdrage en hopen op een wijs besluit van de Woerdense politiek aangaande beleid en planning in Harmelen.

Historische kaart Harmelen

Laatste nieuws

Interview RTL Utrecht over polder Bijleveld

Interview RTL Utrecht met stichting De Groene Bufffer

(klik hier voor het interview)

De Groene Buffer start actie tegen bedrijfsterreinen

Op 21 februari wordt in de politieke avond van de gemeente Woerden een voorstel behandeld voor de aanwijzing van diverse nieuwe of uitbreiding van bestaande bedrijfsterreinen.

De Groene Buffer is zeer verontwaardigd over de manier waarop de gemeente de burger in deze procedure buiten spel zet.

Een haalbaarheidsonderzoek naar diverse mogelijke locaties voor bedrijfsterreinen wordt door het gemeentebestuur gebruikt om snel voor een drietal locaties een voorkeursrecht te vestigen, zonder dat de burger het recht van inspraak heeft gehad. Daarnaast doet het gemeentebestuur het voorstel om in 2025 – 2030 een bedrijfsterrein te realiseren in de polder Bijleveld.

De Groene Buffer zal tijdens de politieke avond een krachtige stem laten horen. Daarnaast organiseert zij een Dorpsavond in Harmelen op 11 april 2019.

Sluit u aan bij onze acties en laat uw stem horen op onze facebookpagina Ga naar Facebook pagina of wordt lid van de Groene Buffer zodat we gezamenlijk met andere groene organisaties in de gemeente Woerden deze ontwikkeling een halt kunnen toeroepen.

Het Dorpsplatform organiseert een Dorpsoverleg, Dinsdag 19 februari 2019 in het Dorpshuis, Schoollaan 8 te Harmelen. Dit is ook een mogelijkheid om uw stem te laten horen.

Hieronder vindt u meer detail informatie over de locaties van de bedrijfsterreinen.

Lees meer...