Gezamelijke actie tegen Bouwplannen

"Een groeiende groep Harmelenaren verzet zich tegen woningbouw in de Polder Haanwijk. De geplande 90 huizen komen buiten het dorp te staan, terwijl er binnen het dorp genoeg plek voor huizen is." - Aldus het Algemeen Dagblad waarin voorzitter John Coppens werd geciteerd uit een interview wat met hem werd afgenomen.

De verschillende in Harmelen actieve instanties hebben hun krachten gebundeld in hun verzet tegen bovengenoemde bouwplannen. De eerste stap is gezet door via de media de bewoners van Harmelen te informeren naar aanleiding van de laatste bijeenkomst van het Dorpsplatform Harmelen op 27 oktober jl. in Het Wapen van Harmelen. 

Artikel voorpagina AD 03112015

Op die avond kwam er luidkeels protest op de toelichting door de gemeente op haar bouwplannen in Polder Haanwijk en hebben de aangesloten instanties besloten de pers in te schakelen om hun ongenoegen te uiten - bij de Gemeente krijgen ze vooralsnog namelijk geen gehoor.

(Bron: Algemeen Dagblad 03/11/2015)

Laatste nieuws

Interview RTL Utrecht over polder Bijleveld

Interview RTL Utrecht met stichting De Groene Bufffer

(klik hier voor het interview)

De Groene Buffer start actie tegen bedrijfsterreinen

Op 21 februari wordt in de politieke avond van de gemeente Woerden een voorstel behandeld voor de aanwijzing van diverse nieuwe of uitbreiding van bestaande bedrijfsterreinen.

De Groene Buffer is zeer verontwaardigd over de manier waarop de gemeente de burger in deze procedure buiten spel zet.

Een haalbaarheidsonderzoek naar diverse mogelijke locaties voor bedrijfsterreinen wordt door het gemeentebestuur gebruikt om snel voor een drietal locaties een voorkeursrecht te vestigen, zonder dat de burger het recht van inspraak heeft gehad. Daarnaast doet het gemeentebestuur het voorstel om in 2025 – 2030 een bedrijfsterrein te realiseren in de polder Bijleveld.

De Groene Buffer zal tijdens de politieke avond een krachtige stem laten horen. Daarnaast organiseert zij een Dorpsavond in Harmelen op 11 april 2019.

Sluit u aan bij onze acties en laat uw stem horen op onze facebookpagina Ga naar Facebook pagina of wordt lid van de Groene Buffer zodat we gezamenlijk met andere groene organisaties in de gemeente Woerden deze ontwikkeling een halt kunnen toeroepen.

Het Dorpsplatform organiseert een Dorpsoverleg, Dinsdag 19 februari 2019 in het Dorpshuis, Schoollaan 8 te Harmelen. Dit is ook een mogelijkheid om uw stem te laten horen.

Hieronder vindt u meer detail informatie over de locaties van de bedrijfsterreinen.

Lees meer...