Gezamelijke actie tegen Bouwplannen

"Een groeiende groep Harmelenaren verzet zich tegen woningbouw in de Polder Haanwijk. De geplande 90 huizen komen buiten het dorp te staan, terwijl er binnen het dorp genoeg plek voor huizen is." - Aldus het Algemeen Dagblad waarin voorzitter John Coppens werd geciteerd uit een interview wat met hem werd afgenomen.

De verschillende in Harmelen actieve instanties hebben hun krachten gebundeld in hun verzet tegen bovengenoemde bouwplannen. De eerste stap is gezet door via de media de bewoners van Harmelen te informeren naar aanleiding van de laatste bijeenkomst van het Dorpsplatform Harmelen op 27 oktober jl. in Het Wapen van Harmelen. 

Artikel voorpagina AD 03112015

Op die avond kwam er luidkeels protest op de toelichting door de gemeente op haar bouwplannen in Polder Haanwijk en hebben de aangesloten instanties besloten de pers in te schakelen om hun ongenoegen te uiten - bij de Gemeente krijgen ze vooralsnog namelijk geen gehoor.

(Bron: Algemeen Dagblad 03/11/2015)

Laatste nieuws

Presentaties tijdens de informatieavond

Hieronder kunt u de Powerpoint presentaties aanklikken die zijn gepresenteerd tijdens de informatieavond van 25 april 2019.

Inleidende presentatie van de voorzitter

Presentatie Stichting Groene Hart door Frank ter Beek

Presentatie Woningbouw door Paul Kwakkenbos

Presentatie Bedrijventerreinen door Henk Brandenburg

Impressie van de informatieavond 25 april 2019

 

Het is half acht als de Groene Buffers in het Dorpshuis aan de slag gaan.

Er moet nog wel wat gebeuren: geluidsapparatuur wordt geïnstalleerd, biljetten opgehangen met de tekst ‘Houd Harmelen Groen’. Daar draait het vanavond om. Door gemeentelijke expansiedrift is het groen rond Harmelen opnieuw in gevaar. Dus werk aan de winkel.

Als het tegen achten loopt, wordt bezorgd naar de ingang gekeken. Is de boodschap wel duidelijk overgekomen?. De belangstelling lijkt tegen te vallen.

Als de voorzitter Bert van Rossum, de vergadering echter om 8 uur opent, is de zaal vol.

Hij pleit met passie voor het behoud van het groen en voor versterking ervan.

Lees meer...