Steun voor Burgerinitiatief Polder Haanwijk

Polder Haanwijk is één van de weinige overgebleven prachtige en historische polders in en om Woerden. Het burgerinitiatief polder Haanwijk is door en voor inwoners van de gemeente Woerden. Het is een samenwerkingsverband tussen inwoners vóór behoud van een duurzaam groene polder Haanwijk. Dus tegen verdere verstedelijking in de polder Haanwijk; met aanliggende graslanden, de houtwal, sloten en moerassig deel, de Hollandse Kade (de grens tussen het Grootwaterschap Woerden en het Grootwaterschap Bijleveld daterend uit de 15e eeuw) en Natuurgebied 'de Kievit', dragen bij aan de gebiedskenmerken en biodiversiteit van het veenweidelandschap in polder Haanwijk.

Hierbij betuigt Stichting De Groene Buffer officieel en openlijk haar steun voor het Burgerinitiatief Polder Haanwijk. Hieronder is aangegeven om welke locatie in deze mooie groene en historische polder het gaat: 

Polder Haanwijk

Stichting De Groene Buffer is tegen bouwen in polder Haanwijk. Reden is simpel: de door de Gemeente Woerden opgestelde groeicijfers voor deelgemeente Harmelen kloppen niet en zijn uitsluitend gebaseerd op een groei in deelgemeente Woerden als gevolg van de nieuwbouw in de wijk Snel en Polanen, die vervolgens eenvoudig zijn geëxtrapoleerd naar deelgemeente Harmelen. Dit is een onjuiste voorstelling van zaken en Stichting De groene Buffer is inmiddels bezig om de correcte groeicijfers van de bevolking van Harmelen samen te stellen. Deze zullen binnenkort aan de politieke partijen worden gepresenteerd.

Meer over het Burgerinitiatief Polder Haanwijk is te lezen op: http://www.polderhaanwijk.nl/