Steun voor Burgerinitiatief Polder Haanwijk

Polder Haanwijk is één van de weinige overgebleven prachtige en historische polders in en om Woerden. Het burgerinitiatief polder Haanwijk is door en voor inwoners van de gemeente Woerden. Het is een samenwerkingsverband tussen inwoners vóór behoud van een duurzaam groene polder Haanwijk. Dus tegen verdere verstedelijking in de polder Haanwijk; met aanliggende graslanden, de houtwal, sloten en moerassig deel, de Hollandse Kade (de grens tussen het Grootwaterschap Woerden en het Grootwaterschap Bijleveld daterend uit de 15e eeuw) en Natuurgebied 'de Kievit', dragen bij aan de gebiedskenmerken en biodiversiteit van het veenweidelandschap in polder Haanwijk.

Hierbij betuigt Stichting De Groene Buffer officieel en openlijk haar steun voor het Burgerinitiatief Polder Haanwijk. Hieronder is aangegeven om welke locatie in deze mooie groene en historische polder het gaat: 

Polder Haanwijk

Stichting De Groene Buffer is tegen bouwen in polder Haanwijk. Reden is simpel: de door de Gemeente Woerden opgestelde groeicijfers voor deelgemeente Harmelen kloppen niet en zijn uitsluitend gebaseerd op een groei in deelgemeente Woerden als gevolg van de nieuwbouw in de wijk Snel en Polanen, die vervolgens eenvoudig zijn geëxtrapoleerd naar deelgemeente Harmelen. Dit is een onjuiste voorstelling van zaken en Stichting De groene Buffer is inmiddels bezig om de correcte groeicijfers van de bevolking van Harmelen samen te stellen. Deze zullen binnenkort aan de politieke partijen worden gepresenteerd.

Meer over het Burgerinitiatief Polder Haanwijk is te lezen op: http://www.polderhaanwijk.nl/

Laatste nieuws

Interview RTL Utrecht over polder Bijleveld

Interview RTL Utrecht met stichting De Groene Bufffer

(klik hier voor het interview)

De Groene Buffer start actie tegen bedrijfsterreinen

Op 21 februari wordt in de politieke avond van de gemeente Woerden een voorstel behandeld voor de aanwijzing van diverse nieuwe of uitbreiding van bestaande bedrijfsterreinen.

De Groene Buffer is zeer verontwaardigd over de manier waarop de gemeente de burger in deze procedure buiten spel zet.

Een haalbaarheidsonderzoek naar diverse mogelijke locaties voor bedrijfsterreinen wordt door het gemeentebestuur gebruikt om snel voor een drietal locaties een voorkeursrecht te vestigen, zonder dat de burger het recht van inspraak heeft gehad. Daarnaast doet het gemeentebestuur het voorstel om in 2025 – 2030 een bedrijfsterrein te realiseren in de polder Bijleveld.

De Groene Buffer zal tijdens de politieke avond een krachtige stem laten horen. Daarnaast organiseert zij een Dorpsavond in Harmelen op 11 april 2019.

Sluit u aan bij onze acties en laat uw stem horen op onze facebookpagina Ga naar Facebook pagina of wordt lid van de Groene Buffer zodat we gezamenlijk met andere groene organisaties in de gemeente Woerden deze ontwikkeling een halt kunnen toeroepen.

Het Dorpsplatform organiseert een Dorpsoverleg, Dinsdag 19 februari 2019 in het Dorpshuis, Schoollaan 8 te Harmelen. Dit is ook een mogelijkheid om uw stem te laten horen.

Hieronder vindt u meer detail informatie over de locaties van de bedrijfsterreinen.

Lees meer...