Welkom op de website van De Groene Buffer

Stichting De Groene Buffer Woerden heeft als doelen:

  • Invulling geven aan het behouden van het groene gebied binnen de gemeentegrenzen van Woerden
  • Het versterken van agrarisch-landschappelijke en natuurwaarden in deze gebieden
  • Het bijdragen aan het ontwikkelen van visies met betrekking tot recreatie op spierkracht in deze gebieden
  • Het verrichten van alle verdere handelingen die in de ruimste zin des woord hiermee verband houden of hiertoe bevorderlijk kunnen zijn
  • Een klankbord te zijn voor iedereen die voorstander is van het behoud van het Groene Hart van Nederland

Het doel van De Groene Buffer: "Het behoud van de groene gebieden in Woerden."

Harmelen is de groene buffer naar stad Utrecht. Het dorp is 1 januari 2011 ingedeeld bij Woerden om haar te beschermen tegen het oprukkende Utrecht.

 

Laatste nieuws

Presentaties tijdens de informatieavond

Hieronder kunt u de Powerpoint presentaties aanklikken die zijn gepresenteerd tijdens de informatieavond van 25 april 2019.

Inleidende presentatie van de voorzitter

Presentatie Stichting Groene Hart door Frank ter Beek

Presentatie Woningbouw door Paul Kwakkenbos

Presentatie Bedrijventerreinen door Henk Brandenburg

Impressie van de informatieavond 25 april 2019

 

Het is half acht als de Groene Buffers in het Dorpshuis aan de slag gaan.

Er moet nog wel wat gebeuren: geluidsapparatuur wordt geïnstalleerd, biljetten opgehangen met de tekst ‘Houd Harmelen Groen’. Daar draait het vanavond om. Door gemeentelijke expansiedrift is het groen rond Harmelen opnieuw in gevaar. Dus werk aan de winkel.

Als het tegen achten loopt, wordt bezorgd naar de ingang gekeken. Is de boodschap wel duidelijk overgekomen?. De belangstelling lijkt tegen te vallen.

Als de voorzitter Bert van Rossum, de vergadering echter om 8 uur opent, is de zaal vol.

Hij pleit met passie voor het behoud van het groen en voor versterking ervan.

Lees meer...